Göteborgsgirot

Göteborgsgirot består av flera olika cykellopp för både motionärer och proffs. Start och målgång på Heden. De tre olika cykelloppen som körs på lördagen den 4 maj går genom stadens alla stadsdelar. Räkna därför med avstängningar och mycket begränsad framkomlighet vid vissa tider utefter hela bansträckningen. Vid 5-tiden på eftermiddagen beräknas alla cyklister vara i mål på Heden.


4 maj, Lördag
Lördagens lopp är: Göteborgsgirot-140 km, Stadsgirot-70 km och Maxigirot-20 km och starterna sker från Heden, mellan kl: 9:00 och 11:30


5 maj, Söndag
Söndagens lopp är: MTB-loppet och Barngirot. MTB-loppet-50 km med start från Heden kl: 9:00- 9:30 och kl: 17.00 stänger målet.

Barngirot som har bansträckning: Heden – Södra Vägen – Nya Allén – Sten Sturegatan – Engelbrektsgatan – Södra Vägen – Heden. Start för Barngirot kl: 9:30.

Trafikpåverkan under lördagen och söndagen 4-5 maj:

• Levgrensvägen vid Nya Ullevi är avstängd för trafik ca kl 11.00 – 17.00. Infart till Ullevigaraget sker via Ullevigatan.

• Biltrafik från Sankt Pauligatan mot Willinsbron via Rantorget stängs av när loppen pågår.

• Sten Sturegatan är avstängd mellan Parkgatan och rondellen Sten Sturegatan.


• Gående och cyklister på gång- och cykelbanan bakom Ullevi, från Ullevigatan fram till Levgrensvägen, kan det tidvis vara begränsad framkomlighet, mellan kl 11:00 – 17:00. Skyltar på plats visar alternativa vägar.

• Var försiktigt på Delsjövägen och Danska Vägen där cyklisterna korsar, välj om möjligt annan väg.

Parkeringar för åskådare finns på parkeringsanläggningarna i Gårda eller p-hus Nordstan. Tänk på att vara ute i god tid, åk gärna kollektivt, cykla eller gå!
Har du frågor om evenemanget och bansträckningar, besök Göteborgsgirots hemsida.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.