Bo Likars

Kundansvarig på Kontek AB i Göteborg samt ordförande i Gårda Företagarförening

Bo Likars arbetar som kundansvarig säljare på Kontek AB Kontek är specialister inom lönehantering. Bo är också ordförande i Gårda Företagarförening.